CÀTEDRES UNESCO


Les Càtedres UNESCO duen a terme activitats de formació, investigació i intercanvi vinculades amb els programes dels diferents àmbits d'actuació de la UNESCO, és a dir educació, ciencies naturals, ciences humanes i socials, cultura i comunicació i informació.

Les Càtedres UNESCO són actualment 659 arreu el món. Catalunya va acollir la primera de totes elles, l’any 1989, sobre Mètodes Numèrics en Enginyeria, i concentra el major nombre de càtedres UNESCO per habitant.

Per acord pres en l’assemblea de les càtedres catalanes del mes d’abril del 2004, i segons acord subscrit amb el Departament d’Universitats de la Generalitat de Catalunya, Unescocat coordina les nombroses Càtedres UNESCO catalanes i els ofereix suport tècnic. Fa difusió de les seves activitats prop de la xarxa civil catalana i del mitjans de comunicació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada