QUÈ ÉS LA UNESCO?


Què és la UNESCO?

Les sigles UNESCO volen dir Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura. Aquesta organització que depèn del sistema de les Nacions Unides, va ser creada el 4 de novembre del 1946, d’acord amb el criteri principal que «atès que les guerres neixen en la ment dels homes, és en la ment dels homes on cal bastir els baluards de la pau» i que, per tant, aquesta pau s’ha de basar en la «solidaritat intel·lectual i moral de la humanitat» (preàmbul de la Constitució de la UNESCO).

Quin és el seu objectiu?

La Constitució de la UNESCO va ser aprovada per 37 països. L’objectiu de l’Organització, com estipula la seva Constitució i sobretot el preàmbul i l’article 1, és el de «contribuir a la pau i a la seguretat tot enfortint, mitjançant l’educació, la ciència i la cultura, la col·laboració entre les nacions, a fi d’assegurar el respecte universal a la justícia, a la llei, als drets humans i a les llibertats fonamentals que sense distinció de raça, sexe, idioma o religió, la Carta de les Nacions Unides reconeix a tots els pobles del món».

Quins són els seus Estats membres?

La UNESCO és un òrgan autònom dins del sistema de les Nacions Unides i com a tal està representada pels estats signataris de la Constitució de la UNESCO. Actualment la UNESCO la formen 193 estats i 6 membres associats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada