divendres, 21 d’agost del 2015

FEM CULTURA AMB ELS COLORS DE LA UNESCO


La Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO (FCACU) convoca la 6a edició del Premi Fem Cultura amb els Colors de la UNESCO. L’objectiu d’aquesta iniciativa és fer més visibles les accions que la societat civil està duent a terme en l’àmbit dels Països Catalans.
 
BASES
CONVOCA: Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO (FCACU)
TEMÀTICA: Accions, experiències, projectes o bones pràctiques duts a terme en relació als eixos temàtics propis de la UNESCO – Educació, Ciència, Cultura - i/o a la celebració del 70è aniversari de la UNESCO i del 2015 Any internacional de la llum.
MODALITATS:
Modalitat A. S’hi podran acollir les associacions, centres i clubs UNESCO.
Modalitat B. S’hi podran acollir la resta de membres de la xarxa civil UNESCO: biblioteques, càtedres i escoles associades a la UNESCO.
Modalitat C. S’hi podran acollir associacions i entitats afins als objectius de les associacions i clubs UNESCO.

DOTACIÓ: El primer premi de cada modalitat rebrà un diploma i 200 €, dos cents euros en metàl·lic.  Tots els participants rebran un certificat acreditatiu de la seva participació.
TRAMESA: Cada associació o entitat que vulgui optar al premi haurà de presentar la FITXA ANNEXA degudament omplerta i un exemplar del  treball amb el qual opta al premi – màxim 20 pàg.- en format pdf al c/e: info@fcacu-unesco.org , dins dels terminis establerts, tot fent constar en ambdós casos: “Premi Fem Cultura amb els Colors de la UNESCO 2015”.
En el cas de la Modalitat A, no caldrà que les associacions  enviïn cap material, un jurat extern valorarà la seva activitat a través de la memòria, de la seva web i/o del ressò que hagi tingut  la seva activitat.

TERMINI D’ADMISSIÓ:  Entre l’1 i el 30 de setembre de 2015.
JURAT: Format per especialistes de la temàtica del Premi, els noms dels quals es donaran a conèixer oportunament.
VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS: En el decurs de la Setmana UNESCO 2015. L’hora i el lloc s’anunciaran oportunament.  
CONDICIONS: El Premi pot declarar-se desert si el jurat considera que les obres presentades no tenen la qualitat mínima o no s’ajusten a aquestes bases. Qualsevol situació no prevista en aquestes bases així com la interpretació del seu articulat serà resolta pel jurat, les decisions del qual són inapel·lables. La presentació a aquest premi implica l’acceptació d’aquestes bases.FITXA ANNEXA
Premi Fem Cultura amb els Colors de la UNESCO


Adjunteu aquesta fitxa al vostre treball i envieu-ho tot plegat a info@fcacu-unesco.org  tot fent constar:                                                                                                       “Premi Fem Cultura amb els Colors de la UNESCO”

Nom de l’escola, biblioteca, càtedra o entitat: 
Adreça completa (carrer, núm., població, CP):  
Nom del responsable/director/president de l’entitat: 
Títol del treball que es presenta:
Nom del responsable del treball que es presenta: 
Correu electrònic i telèfon del responsable del treball: 
Modalitat per la que es presenta:  B  C

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada